Publications, presentations, and media appearances

Updated 31 December 2022

Publications

Peer-reviewed articles, book chapters, and conference papers

 1. Friman, U. (2022). Sukupuoli, pelaajaidentiteetti ja pelikulttuurinen osallisuus. In U. Friman, J. Arjoranta, J. Kinnunen, K. Heljakka, & J. Stenros (Eds.), Pelit kulttuurina. Vastapaino.
 2. Friman, U., Arjoranta, J., Kinnunen, J., Heljakka, K., & Stenros, J. (2022). Johdanto: Pelit kulttuurina ja kulttuurissa. In U. Friman, J. Arjoranta, J. Kinnunen, K. Heljakka, & J. Stenros (Eds.), Pelit kulttuurina. Vastapaino. Open access: https://vastapaino.fi/onix/media/3579674
 3. Friman, U. & Ruotsalainen, M. (2022). Gender and Toxic Meritocracy in Competitive Overwatch: Case “Ellie”. In M. Ruotsalainen, M. Törhönen, & V. Karhulahti (Eds.), Modes of Esports Engagement in Overwatch (pp. 135–154). Palgrave Macmillan. Open access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-82767-0_8
 4. Turtiainen, R., Friman, U. & Ruotsalainen, M. (2020). “Not Only for a Celebration of Competitive Overwatch, but also for National Pride”: Sportificating the Overwatch World Cup 2016. Games and Culture, 15(4), 351–371. DOI: 10.1177/1555412018795791 Open access: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/132980
 5. Friman, U. & Turtiainen, R. (2019). Playing the CrossFit Open 2018. Well Played, 8(3), 33–62. DOI: 10.1184/R1/9914447.v2 Open access: https://press.etc.cmu.edu/index.php/product/well-played-vol-8-no-3
 6. Ruotsalainen, M. & Friman, U. (2018). “There Are No Women and They All Play Mercy”: Understanding and Explaining (the Lack of) Women’s Presence in Esports and Competitive Gaming. Proceedings of the Nordic DiGRA 2018. Open access: http://www.digra.org/digital-library/publications/there-are-no-women-and-they-all-play-mercy-understanding-and-explaining-the-lack-of-womens-presence-in-esports-and-competitive-gaming
 7. Friman, U. & Turtiainen, R. (2017). From Gamification to Funification of Exercise: Case Zombie Run Pori 2015. Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference (GamiFIN 2017), 53–59. Open access: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/27302698
 8. Friman, U., Rantala, M. & Turtiainen, R. (2017). Zombie Run Pori 2015 post-urheilullisen fyysisenä kulttuurina: Suomalaisten juoksutapahtumien pelillistyminen ja leikillistyminen. Ennen ja nyt, 1/2017. Open access: https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108790
 9. Friman, U. (2015). From Pixel Babes to Active Agents: How to Fix the Lack of Diversity in Female Digital Game Characters. Well Played, 4:3, 11–25. Open access: https://press.etc.cmu.edu/index.php/product/well-played-vol-4-no-3
 10. Friman, U. (2015). Sukupuolittuneen pelikulttuurin tutkimuksen lähtökohdat. Teoksessa R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J. T. Harviainen, U. Friman & J. Arjoranta (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Tampereen yliopisto, 23–38. Open access: https://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2015/artikkeli-sukupuolittuneen-pelikulttuurin-tutkimuksen-lahtokohdat
 11. Friman, U. (2015). The Concept and Research of Gendered Game Culture. DiGRA ’15 – Proceedings of the 2015 DiGRA International Conference. Open access: http://www.digra.org/digital-library/publications/the-concept-and-research-of-gendered-game-culture

Non-reviewed articles and book chapters

 1. Friman, U. (2022). Sukupuoli ja pelikulttuurinen toimijuus suomalaisnaisten digitaalisessa pelaamisessa. Lectio praecursoria. In J. Arjoranta, U. Friman, R. Koskimaa, F. Mäyrä, O. Sotamaa, J. Suominen, T. Välisalo & P. Saarikoski, P. (Eds.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2022, pp. 105–110. Suomen pelitutkimuksen seura. Open access: https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/122646/75294
 2. Friman, U. (2015). Pelikulttuurin sukupuolittuneet rajat: Miksi jotkut ovat enemmän pelaajia kuin toiset? WiderScreen, 3/2015. Open access: http://widerscreen.fi/numerot/2015-3/pelikulttuurin-sukupuolittuneet-rajat-jotkut-enemman-pelaajia-toiset
 3. Friman, U. (2013). Kuvista toimijoiksi: Digitaalisten pelien naishahmoesitykset ja niiden tutkimus. Teoksessa J. Suominen, R. Koskimaa, F. Mäyrä, P. Saarikoski & O. Sotamaa (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013, pp. 99–108. Tampereen yliopisto. Open access: https://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2013
 4. Friman, U. (2012). Vedenalaista korinpunontaa: Pelikokemuksen merkitystä tavoittelemassa. Teoksessa R. Turtiainen & S. Östman (toim.) Rappio! Esseitä “turhan” tutkimisesta, pp. 21–33. Turun yliopisto.

Edited books

 1. Arjoranta, J., Friman, U., Koskimaa, R., Mäyrä, F., Sotamaa, O., Suominen, J., Välisalo, T., & Saarikoski, P. (2022, Eds.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2022. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 2. Friman, U., Arjoranta, J., Kinnunen, J., Heljakka, K., & Stenros, J. (2022, Eds.) Pelit kulttuurina. Vastapaino.
 3. Arjoranta, J., Friman, U., Koskimaa, R., Mäyrä, F., Sotamaa, O., Suominen, J., & Välisalo, T. (2021, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2021. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 4. Arjoranta, J., Friman, U., Koskimaa, R., Mäyrä, F., Sotamaa, O., Suominen, J., & Välisalo, T. (2020, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2020. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 5. Arjoranta, J., Friman, U., Koskimaa, R., Mäyrä, F., Sotamaa, O., & Suominen, J. (2019, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2019. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 6. Koskimaa, R., Arjoranta, J., Friman, U., Mäyrä, F., Sotamaa, O. & Suominen, J. (2018, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 7. Koskimaa, R., Arjoranta, J., Friman, U., Mäyrä, F., Sotamaa, O., & Suominen, J. (2017, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2017. Suomen pelitutkimuksen seura ry.
 8. Koskimaa, R., Arjoranta, J., Friman, U., Mäyrä, F., Sotamaa, O., & Suominen, J. (2016, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2016. Tampereen yliopisto.
 9. Koskimaa, R., Suominen, J., Mäyrä, F., Harviainen, J. T., Friman, U. & Arjoranta, J. (2015, toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Tampereen yliopisto.
 10. Suominen, J., Multisilta, J., Viteli, J., Friman, U., Tawast, P., Stenfors, L., Jurvela, H. & Perttula, A. (2011, toim.). Kokemuksen jaetut tilat: Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Turun yliopisto.

Publications intended for professional communities and the general public

 1. Friman, U. (2022). The gendered limits of women’s game cultural agency – and the women who break them. Helsinki Think Company’s Gam-e-quality project blog 2.6.2022.
 2. Ruotsalainen, M., Friman, U., & Ståhl, M. (2022). Equity in esports. Helsinki Think Company’s Gam-e-quality project blog 10.6.2022.
 3. Turtiainen, R., Friman, U., & Vaahensalo, E. (2020). Leikillistä ja pelillistä liikuntaa pandemian aikaan. Humanistina Porissa -blogi 27.11.2020.
 4. Friman, U. (2020). Vem är gamer? Spelaridentitetens många sidor. Spelfostrarens handbok 2. EHYT rf. Open access: https://ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2
 5. Friman, U. (2018). Syrjintä ja häirintä pelimaailmassa. Tietoartikkeli A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki.fi-sivustolla.
 6. Friman, U. (2018). Kuka on pelaaja? Pelaajaidentiteetin monet puolet. Teoksessa T. Tossavainen, A. Harvola, V. Sohn, H. Marjomaa, M. Meriläinen, P. Tuominen, H. Korhonen & P. Göös (toim.): Pelikasvattajan käsikirja 2. EHYT ry. Open access: https://ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2
 7. Friman, U. (2017). Miten sukupuoli saattaa vaikuttaa peliharrastukseen ja miten se voitaisiin huomioida peleihin liittyvässä nuorisotyössä? Verken blogi 22.5.2017.
 8. Friman, U. (2017).  Pelimaailma kaipaa tasa-arvoa. Pelastakaa lapset 1/2017.

Theses

 1. Friman, U. (2022). Gender and game cultural agency in the post-gamer era: Finnish women players’ gaming practices, game cultural participation, and rejected gamer identity. Doctoral dissertation. University of Turku.
 2. Friman, U. (2013). Pelimaailmojen fantastiset naiset: digitaalisten pelien hahmoesitykset ja niiden tutkimus. Master’s thesis. University of Turku. Open access: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201309115737

Presentations and media appearances

Conference presentations

 1. Ståhl, M., Ruotsalainen, M., Friman, U. & Rusk, F. (2022). Exploring constructions of a situated esports aesthetic within and outside gameplay in a Nordic context. Esports Research Network Conference 2022 (ERNC22), 21– 23 November 2022. Jönköping, Sweden.
 2. Ruotsalainen, M., Ståhl, M. & Friman, U. (2022). Esports leagues and tournaments for women and gender minorities. Esports Research Network Conference 2022 (ERNC22), 21–23 November 2022. Jönköping, Sweden.
 3. Friman, U. (2022). Understanding game cultural agency beyond gamer identity. ECREA 2022 – 9th European Communication Conference, 19–22 October 2022, Aarhus, Denmark.
 4. Ståhl, M., Ruotsalainen, M., Friman, U. & Rusk, F. (2022). Exploring constructions of a situated esports aesthetic within and outside gameplay. Central and Eastern European Game Studies (CEEGS) conference 2022, 13–15 October 2022, Tallinn University, Estonia.
 5. Ruotsalainen, M., Ståhl, M. & Friman, U. (2022). “Elsewhere and otherwise?” Ludic imaginaries and the making of esports masculinities. Central and Eastern European Game Studies (CEEGS) conference 2022, 13–15 October 2022, Tallinn University, Estonia.
 6. Friman, U., Ruotsalainen, M., & Ståhl, M. (2021). Equity Actions and Diversity of Representations in the Public Communications of Finnish Esports Organisations. Esports Research Network Conference 2021, 9–10 December 2021. Online conference.
 7. Ruotsalainen, M. & Friman, U. (2018). “There Are No Women and They All Play Mercy”: Understanding and Explaining the (Lack of) Women’s Presence in Esports and Competitive Gaming. DiGRA Nordic 2018, 28–30 November 2018, University of Bergen, Norway.
 8. Chia, A., Ruotsalainen, M., Friman, U., & Arjoranta, J. (2018).  Situating the Body of the Researcher: Cultural Capital, Affect, and Vulnerability in Qualitative Approaches to Play. DiGRA Nordic 2018, 28–30 November 2018, University of Bergen, Norway.
 9. Friman, U. (2018). Why Do Finnish Women Not Participate in Esports? Seminar on eSports, Exergaming, and Fantasy Leagues, 21–23 November 2018, University of Jyväskylä, Finland.
 10. Friman, U. (2018). ‘As a Healer, Is It My Job to DPS?’ The Complex Negotiations of a MMORPG Class Playstyle Between the Player Community, Game Developers, and Game Design. British DiGRA 2018, 14–15 June 2018, Staffordshire University, Stoke on Trent, United Kingdom.
 11. Vähäpassi, V. – Friman, U. & Karhulahti, V. (2017). A/Effectively Trolling the Media: A Case of Fake Esports News. Affective Politics of Social Media, 12–13 October 2017, University of Turku, Finland.
 12. Friman, U. & Turtiainen, R. (2017). From Gamification to Funification of Exercise: Case Zombie Run Pori 2015. GamiFIN Conference. May 9–10th 2017, University Consortium of Pori, Finland.
 13. Turtiainen, R. – Friman, U. & Ruotsalainen, M. (2017). Framing the Overwatch World Cup 2016 as a Sport. Spectating Play: 13th Annual Game Research Lab Spring Seminar, 24–25 April 2017, The Finnish Museum of Games, Tampere, Finland.
 14. Friman, U. & Turtiainen, R. (2016). From Zombie Run to Pokémon Go: Gamefulness and Playfulness in Post-Sport Physical Culture. Play Cultures conference, 3 October 2016, University of Jyväskylä, Finland.
 15. Friman, U. (2016). Digital Games, Gender, and Cultural Participation: A Study of Finnish Female Gamers. Doctoral Consortium of DiGRA-FDG 2016 conference. 1–6 August 2016, Abertay University, Dundee, Scotland, United Kingdom.
 16. Friman, U. (2016). “Ai sä pelaat WoWia? Ooksä ihan varma, tiäksä mikä WoWi on?”: Pelikulttuurinen osallisuus suomalaisten pelaajanaisten kertomuksissa. Nörttikulttuurin nousu: kuudes valtakunnallinen fandom-tutkimuksen konferenssi. 3.–4.3.2016, Jyväskylän yliopisto.
 17. Friman, U. & Turtiainen, R. (2015). Kokemuksia kaupunkitilan pelillistämisestä: Zombie Run Pori 2015. Esitys Porin yliopistokeskuksen TiedeAreena– tutkimusseminaarissa 25.9.2015.
 18. Friman, U. (2015). The Concept and Research of Gendered Game Culture. DiGRA 2015, 14–17 May 2015, Leuphana University, Lüneburg, Germany.

Presentations for professional and general audiences

 1. Pelit kulttuurina ja pelikulttuurinen toimijuus (‘Games as culture and game cultural agency’). Tampere main library Metso, 10.11.2022.
 2. Sotamaa, O., Friman, U. & Mäyrä, F. (2022). The Centre of Excellence in Game Culture Studies – The Past, Present and the Future of a CoE in Cultural Game Studies. Invited keynote at Clash of Realities – 13th International Conference on the Art, Technology and Theory of Digital Games, 28-30 September 2022, Cologne, Germany.
 3. Avoimuus yhteistyön ja bibliodiversiteetin edistäjänä (‘Openness in advancing collaboration and bibliodiversity’). Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät (KINE) 2022, 15.9.2022 Tampere.
 4. Panel discussion ‘Ready Player: Woman – Naiset pelimaailmassa’ (’Women in the world of gaming’) organised by Helsinki Think Company’s Gam-e-quality project on 13.4.2022 in Helsinki, Finland. https://www.eventbrite.fi/e/ready-player-woman-naiset-pelimaailmassa-tickets-303816702937
 5. ‘Yhdenvertaisuus elektronisessa urheilussa’ (‘Equity in electronic sports’). Presentation at the Tampere University’s Tiedon valoa event’s youth day 28.1.2022. The talk was publicly broadcasted by Tampere University and Aamulehti. https://events.tuni.fi/tiedonvaloa22/nuorten-paiva
 6. ‘Naispelaajat ja sukupuoli pelikulttuurissa ja e-urheilussa’ (‘Women players and gender in game culture and esports’).A public video talk for Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri project by City of Helsinki, published on 20.12.2021. https://youtu.be/PbkEsPJU1Bg
 7. Panel discussion ‘Pelit, sukupuoli ja sukupuoleen perustuva väkivalta – kohti tasa-arvoisempia pelimaailmoja’ (‘Games, gender, and gender-based violence – towards more equal game worlds’) as a part of the Digitaalinen maailma ja väkivalta event organised by the Ministry of Justice and the National Council of Women of Finland on 25.11.2021 in Helsinki, Finland. https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastainen-seminaari
 8. Panel discussion ‘Kilpapelaaminen ja pelit harrastuksena ja huippu-urheiluna’ (‘Competitve gaming and games as a hobby and a competitive sport’) at Tampere University’s Tieteen päivät 2021 event on 23.1.2021. The panel discussion was publicly broadcasted live by Tampere University and Aamulehti. https://events.tuni.fi/tieteenpaivat2021/kanava-1
 9. ‘Sukupuoli ja pelikulttuurinen osallisuus’ (‘Gender and game cultural participation’). A talk given at the 30-year anniversary seminar of the Finnish Council for Gender Equality’s subcommittee on Men and Gender Equality, titled Tasapeli: Nuoret, pelit ja sukupuoli on 7.11.2018 in Helsinki, Finland. https://www.youtube.com/watch?v=2wk-m9rmJ0s&t=2225s
 10. Panel discussion ‘Onko pelaaminen peestä vai ihan jees?’ organised by the Academy of Finland, Veikkaus, and Sininauhaliitto as a part of the SuomiAreena event on 19.7.2018 in Pori, Finland. The discussion was broadcasted by MTV. https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003182/onko-pelaaminen-peesta-vai-ihan-jees-942727
 11. ‘Sukupuoli ja pelikulttuuri’ (‘Gender and game culture’). A public lecture given as a part of the Pelitutkimus Suomessa 2018 studia generalia lecture series on 27.3.2018 in Pori, Finland. https://youtu.be/BzeVwfUUU_g
 12. ‘Naispelaaja: myyttinen taruolento’ (‘Woman gamer: A mythical creature’). Presentation at the UCPori Science Slam competition on 22.9.2017 in Pori, Finland.
 13. ‘Sukupuolen huomioiminen pelikasvatuksessa – miten ja miksi?’ (‘Taking gender into consideration in game education – how and why?’). Presentation at the Missä mennään pelikasvatus seminar organised by The Finnish Game Educators Network 6.4.2017 in Tampere, Finland.
 14. Panel discussion ‘Pelaa Satakunta!’ (‘Play Satakunta!’) at Turku Book Fair on 30.9.2016 in Turku, Finland.
 15. Panel discussion ‘E-sports Suomessa nyt ja tulevaisuudessa’ (‘E-sports in Finland now and in the future’) at the Insomnia LAN event on 23.10.2015 in Pori, Finland.

Media appearances

 1. Naiset pelimaailmassa. Radio Moreeni 5.10.2022.
 2. The Centre of Excellence in Game Culture Studies. An Interview with Frans Mäyrä and Usva Friman. Gamevironments, 16(2022).
 3. Väitöstutkimus: Suomalaisten naispelaajien syrjintä, häirintä ja vähättely on yleistä videopelimaailmassa. Helsingin Sanomat, 2.6.2022 (Satakunnan Kansa, 4.6.2022).
 4. “Tytötkin haluavat olla sankareita, jotka pelastavat maailman” – naispelaajat eivät suostu muiden määriteltäviksi vaikka moni salaa sukupuolensa kanssapelaajilta. Turun Sanomat, 2.6.2022.
 5. Väitös: Naispelaajat kohtaavat peleissä yhä vähättelyä ja naisvihaa. Aamuset, 30.5.2022.
 6. Avoimen tieteen palkinnonsaajat 2021. Avoimesti tieteestä! podcast, 14.12.2021.
 7. “Yhteistyötä kilpailun sijaan”. Avoimesti tieteestä! podcast, 25.5.2021.
 8. 3 kysymystä: Usva Friman. Interview by The Finnish Society on Media education, 12.11.2020.
 9. Ahtaalle pelatut naiset – peliala vaientaa yhä naisten ääntä. Magazine interview. Turun Sanomat, 30.8.2020.
 10. Peliala haluaa eroon trollaamisesta, naisvihasta ja kiusaamisesta – myös riistosopimukset syynissä. Radio discussion. Yle Kulttuuriykkönen, 17.11.2020.
 11. Huoraämmä. Magazine interview. Iltalehti, 12.7.2020.
 12. Kiusaamista, trollaamista ja häirintää – #MeToo-liike on vihdoin saapumassa myös pelimaailmaan. Magazine interview. MikroBitti, 7.7.2020.
 13. Pelitutkijat: kiusaaminen on valitettavan yleistä verkkopeleissä – naisia kiusataan eri tavalla kuin miehiä. Magazine interview. Tivi, 4.7.2020.
 14. “Kiusaamisella näytetään, että sinä et kuulu tänne” – verkkopelaavat naiset veivät kiusaamisen oikeuteen ja aloittivat kilpapelaamisen #MeToon. Magazine interview. Tivi, 3.7.2020.
 15. “Meitsi on Paqpa!” Huippusuosittu tubettaja sai kuulla nuorena nörttipuheita mutta nyt häntä fanittavat tytöt ja pojat. Magazine and radio interview. Yle, 11.10.2019.
 16. Pum ja räiskis! Pelaamiseen hurahtaneet naiset kertovat, mikä digipeleissä viehättää. Magazine interview. Anna, 19.9.2019.
 17. Peliriippuvuus sai tänä vuonna virallisen tautiluokituksen – silti pelaaminen voi tehdä lapsista ja nuorista sosiaalisempia, motivoituneempia ja myönteisempiä. Magazine interview. Aamulehti, 18.8.2018.
 18. “Det är ju bara ett spel” – om sexism i spelvärlden och vad man kan göra åt det. Magazine and radio interview. Svenska Yle, 1.4.2018.